INFO: +420 571 452 210 | podatelna@jablunka.cz
Dnes je 19. dubna 2024 a svátek má Rostislav 7°C | Zítra Marcela 8°C

Plán rozvoje prorodinné a proseniorské politiky obce 2022-2026

Plán rozvoje prorodinné a proseniorské politiky obce 2022-2026

Smyslem plánu rozvoje prorodinné a proseniorské politiky obce je vytvoření koncepce rodinné politiky a politiky pro seniory obce Jablůnka v letech 2022-2026.

Snahou je nalezení vize rozvoje obce a volba kroků k jejímu naplnění. Přípravu zajišťovali zástupci obce Jablůnka s dalšími zapojenými subjekty. Zpracovatelé se snažili postihnout veškeré oblasti života v obci a navrhnout taková opatření a aktivity, které povedou k růstu kvality života v obci.

Cílem řízené obce je vytvoření takového prostředí, ve kterém se obyvatele obce budou cítit bezpečně a spokojeně a budou se sami chtít aktivně zapojovat do rozvoje a akcí. Rádi bychom vytvořili obec, ve které budou vzájemně spolupracovat všechny generace. V plánu rozvoje jsme si rozdělili priority pro seniory i pro rodiny, i přesto, že v širším smyslu senioři do rodiny patří. Některé priority jsou proto stejné u obou oblastí. Zároveň si ale uvědomujeme určité specifikace jednotlivých politik, a proto jsme to pro větší přehlednost rozdělili.

Tento dokument tvoří dvě na sebe navazující části, a to část analytická a část návrhová. Analytická část popisuje výchozí stav obce a dotazníkové šetření. Návrhová část pak obsahuje vize, kterých bychom rádi v příštích letech dosáhli. Věříme, že většina cílů bude naplněna.

 

Sledujte nás i na sociálních sítích

Aplikace Digiregion