INFO: +420 571 452 210 | podatelna@jablunka.cz
Dnes je 21. července 2024 a svátek má Vítězslav 23°C | Zítra Magdaléna 28°C

Územní plán

Územní plán obce Jablůnka

Územní plán

Koncepce rozvoje území obce Jablůnka spočívá v rozšíření zastavěného území, vymezení dopravního koridoru pro přeložku I/57 a v posílení socioekonomických vztahů, přičemž návrh územního plánu respektuje krajinný ráz sídla a podporuje ho. Časový horizont územním plánem navrženého rozvoje přesahuje výhledové období 10-ti let.
Návrh územní plánu (dále jen „ÚP“) vychází z poznání místa samého (širší urbanistické vztahy, prostorová struktura sídla, krajinná kompozice, přírodní poměry), ze statistických ukazatelů za uplynulé dvě dekády(demografie, bytová výstavba) a předpokládaných vývojových snah, přičemž jsou respektovány požadavky plynoucí z nadřazené územně plánovací dokumentace. Návrh ÚP podporuje koordinovaný rozvoj území obce a přehodnocuje některé schválené záměry v území z hlediska veřejného zájmu.

Výkres územního plánu obce Jablůnka

Kompletní platná změna č.1 územního plánu obce Jablůnka je umístněna na
internetových stránkách města Vsetín, odkaz: 

https://www.mestovsetin.cz/jablunka/ds-19436/archiv=0&p1=49122 

 

Územní plán obce Jablůnka byl financován za podpory

Územní plán – zápatí

 

Sledujte nás i na sociálních sítích

Aplikace Digiregion