INFO: +420 571 452 210 | podatelna@jablunka.cz
Dnes je 21. července 2024 a svátek má Vítězslav 23°C | Zítra Magdaléna 28°C

Kulturní památka v obci

Kulturní památka v obci Jablůnka

Kulturní památka

Jedinou dochovanou památkou Jablůnky uvedenou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR je kříž z roku 1771. Nachází se vedle silnice mezi Jablůnkou a Bystřičkou na vyvýšenině U kříže. Je památkově chráněn od roku 1958. Jeho příběh je natolik zajímavý, že stojí za zveřejnění.

V Kronice obce Jablůnka je uvedeno pouze toto: „Kříž, který se stal traťovou orientací, stojí na kopci pod Janírky mezi silnicí a železnicí. Jeho pískovcový podstavec jest proveden ve slohu barokním a nese na přední straně reliéfní znak rodu Illesházů, na zadní straně letopočet 1771“. Není sporu o tom, že kříž dal pro „povzbuzení náboženské vlažnosti poddaných“ postavit Jan Křtitel Illesházy (1737 – 1799), majitel vsetínského panství. Na jeho popud vznikly další sochy (např. socha sv. Jana Nepomuckého u Pržna) a kříže včetně toho našeho. Na jeho podstavci byl vytesán dnes už neznatelný znak uherského hraběcího rodu Illesházyů – na štítě stojí v koruně orel s šípem prostřelenou hrudí. Autorem podstavce je kameník Šimon Závodník z Krásna nad Bečvou (místní část Valašského Meziříčí). Jablůnecký kříž je ale vlastně jen torzem původního barokního díla. Na podstavci byl kdysi s velkou pravděpodobností umístěn téměř dvoumetrový kamenný kříž s postavou ukřižovaného Ježíše Krista. Kříž byl dílem sochaře Šebestiána Hartla, který přišel na Valašsko zřejmě z Bavorska.

Kdybyste si chtěli udělat představu, jak kříž asi vypadal, zajeďte se podívat na Vsetín. Zrestaurovaný kříž autorů Závodníka a Hartla rovněž datovaný rokem 1771 stojí na Horním městě v blízkosti zámku proti Kulturnímu domu na Sychrově. Podobný kříž ze stejného roku a od stejných autorů najdete také ve Valašském Meziříčí nedaleko kruhového objezdu u cesty na Poličnou.

Kříž Valašské Meziříčí

Podle historických záznamů byl jablůnecký kříž v roce 1771 postaven na jiném místě, než se nachází dnes, a to někde blíže k Bystřičce. Pravděpodobně někdy kolem roku 1835 následkem prudké vichřice spadl a rozbil se, spodní část zůstala však nepoškozena. Ta byla pak přemístěna na nejvyšší místo u silnice z Bystřičky do Jablůnky. Hořejší část nahradili menším železným křížem.

Na zadní straně podstavce je kromě původního letopočtu 1771 rukou neumělou dodatečně vyrytý nápis: „Hanobíš sv. Kříž, bude ti jednou soudcem“. Zřejmě se tak stalo pro výstrahu po pokusu o jeho poničení.

Nápis

V evidenčním listu kříže jako kulturní památky je uvedeno, že „z železného kříže zůstalo svislé rameno, příčné chybí, kříž je t. č. provizorně zpevněn žlutě natřeným dřevem“. Možná, že příběh jablůneckého krucifixu není úplný, ale většina uvedených faktů vychází z písemných archivních záznamů. Jak kříž v roce 1771 skutečně vypadal, se můžeme domýšlet na základě srovnávání s dalšími kříži z té doby.

Kdo by si chtěl kříž prohlédnout zblízka a nechce na frekventované silnici riskovat zdraví, může si udělat představu z přiložených fotografií.

Kříž od cestyKříž od BečvyDetail erbu

Nemáme v Jablůnce starší památku, a tak by stálo za to kříž zrestaurovat. Věřím, že tento návrh nalezne v zastupitelstvu podporu. Závěrem bych chtěl poděkovat za cenné informace a podklady k tomuto článku referentce památkové péče MěÚ Vsetín Ing. Ivaně Surovcové a archivářce Státního okresního archivu Vsetín paní Evě Adámkové.

 

Mgr. Luděk Drlík, člen zastupitelstva

Článek byl převzat z Jablůneckého zpravodaje z dubna 2016.

Sledujte nás i na sociálních sítích

Aplikace Digiregion