INFO: +420 571 452 210 | podatelna@jablunka.cz
Dnes je 13. dubna 2024 a svátek má Aleš 12°C | Zítra Vincenc 21°C

Hřbitov Jablůnka

Hřbitov Jablůnka

 

Řád veřejného pohřebiště obce Jablůnka schválený dne 26. 1. 2022 na  31. zasedání ZO Jablůnka, č.usnesení 325/31 upravuje provoz  pohřebiště, a je zveřejněn na elektronické desce Obecního úřadu Jablůnka. Také jej najdete  na vývěsce u hřbitova a je i k dispozici na Obecním úřadě v Jablůnce.

Upozorňujeme nájemce hrobových míst na hřbitově ve správě Obecního úřadu v Jablůnka     na povinnost hlásit změny adresy tak, aby bylo možné doručit  upozornění na skončení doby nájmu. V případě ztráty kontaktu hrozí nebezpečí zrušení užívacího práva k hrobovému místu, pokud do jednoho roku od uplynutí nájemní doby nedojde k prodloužení nájemní smlouvy.

Nájemcům hrobových míst si tímto dovolujeme dále připomenout, ohlašovací povinnost vůči pronajímateli při každém uložení ostatků nebo urny do hrobu. Dále musí nahlásit jméno, příjmení a další údaje o zemřelém. Obecní úřad Jablůnka jako správce pohřebiště doplní tyto údaje do vedené evidence. Pro pohřebiště Pržno musí být dodržena tlecí doba 20let.

V případě úmrtí nájemce hrobového místa přechází nájemné na její dědice a je nutné hrobové zařízení zařadit do dědického řízení. Po předložení usnesení od notáře se změní nájemce. Dědic je povinen sdělit provozovateli pohřebiště nové údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště .

Pokud chce někdo ukončit nájemní vztah, musí podat písemnou žádost o ukončení nájmu.            

Bližší informace : Daniela Hubníková, tel: 571 452 210, kl.4, e-mail: hubnikova@jablunka.cz nebo osobně v přízemí vlevo dveře číslo 106.

PLATBA ZA HROBOVÉ MÍSTO:

Platby za hrobová místa jsou inkasovány na pokladně obecního úřadu, případně mohou být zaslány na účet 4729851/0100, var.symbol 3632(+číslo hrobu).

  • Platba za jednohrob na deset let: 400 Kč
  • Platba za dvojhrob na deset let: 800 Kč
  • Urnové místo na deset let: 300 Kč
  • Urnové místo s vybudovaným základem na deset let: 800 Kč 
  • Kolumbárium na deset let: 800 Kč + jednorázový poplatek 1000 Kč za mramorovou desku

 

HřbitovHřbitov

HřbitovHřbitov

Hřbitov

 

Sledujte nás i na sociálních sítích

Aplikace Digiregion