INFO: +420 571 452 210 | podatelna@jablunka.cz
Dnes je 21. července 2024 a svátek má Vítězslav 21°C | Zítra Magdaléna 28°C

Povodňový plán

Povodňový plán obce Jablůnka

Povodňový plán

Digitální verze povodňového plánu

 

Povodňová komise obce Jablůnka na období 2022-2026

 

Předseda:
 • Bc. Petr Brinček

 

Zástupce předsedy:
 • Radek Juřínek

 

Členové:
 • Daniel Liška

 • Ing. Denisa Čižmářová

 • Ing. Petr Lukáš

 • Zdeněk Mrlina

 • Kratochvílová Hana

 • MVDr. Jana Václavíková

 • Ing. Pavel Michl

 • Petr Kochwasser

 • Tomáš Karolík

 

Hlídková služba:
 • Lýkový potok:  Denisa Čižmářová, Marek Janírek

 • Dráhový potok: Petr Lukáš, Radek Mrlina

 • Bezejmený potok: Hana Kratochvílová, Miroslav Zavřel

 • Dubčový, Lipový potok: Pavel Michl, Roman Kheil

 

Hlásná služba:  
 • Daniel Liška
 • Otakar Rott

Hlásná povodňová služba zabezpečuje informace povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva v místě očekávané povodně a v místech ležících níže na vodním toku, informuje povodňové orgány a účastníky ochrany před povodněmi o vývoji povodňové situace a předává zprávy a hlášení potřebná k jejímu vyhodnocování a k řízení opatření na ochranu před povodněmi. Hlásnou povodňovou službu organizuje povodňový orgán obce a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. K zabezpečení hlásné povodňové služby organizují povodňové orgány obcí v případě potřeby hlídkovou službu.

Hlídková služba se organizuje za účelem zabezpečení těch úkolů hlásné povodňové služby, které jsou spojeny s monitorováním povodňové situace na území příslušné obce. Monitorování spočívá v organizovaném, ve stanovených intervalech prováděném, pozorování hydrologických a ostatních jevů provázejících povodňovou situaci, včetně pozorování vodních stavů v hlásných profilech. Pozorování zajišťují členové hlídkové služby – pozorovatelé, kteří podávají zprávy povodňovému orgánu obce. Podnětem k zahájení činnosti jsou většinou informace předpovědní povodňové služby postoupené jednotlivý obcím ze strany povodňového orgánu ORP (Vsetín) nebo vlastní poznatky a informace o možném vzniku povodně.

Předsedou povodňové komise je starosta obce. Povodňová komise obce Jablůnka je podřízena povodňovému orgánu ORP Vsetín. Povodňovou komisi svolává předseda (zástupce předsedy) povodňové komise zpravidla před vyhlášením II. SPA ve správním obvodu obce. V případě souběžné činnosti povodňové komise obce a ORP Vsetín pověřuje starosta řízením povodňové komise obce jiného člena komise(zástupce předsedy).

Sledujte nás i na sociálních sítích

Aplikace Digiregion