INFO: +420 571 452 210 | podatelna@jablunka.cz
Dnes je 21. července 2024 a svátek má Vítězslav 23°C | Zítra Magdaléna 28°C

Sazebník poplatků, služeb a zboží

Sazebník poplatků, služeb a zboží obce Jablůnka

Sazebník poplatků, služeb a zboží

 

Místní poplatek ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Jablůnka o místním poplatku ze psů, ke stažení níže.

 • Základní cena je 300 Kč.

 

Poplatek za odpad

Obecně závazná vyhláška obce Jablůnka o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ke stažení níže.

 • Sazba poplatku za kalendářní rok činí 650 Kč.

Poplatky za odpady a psy je možno hradit i přes účet. Domovní odpad číslo účtu 4729851/0100, VS 1345 + číslo domu, pes číslo účtu 4729851/0100, vs 1341+číslo domu.

 

Přehled poplatků a úhrad za zboží, služby

Czech point

 
Správní poplatky

Platby za správní poplatky jsou inkasovány na pokladně obecního úřadu, případně mohou být zaslány na účet 4729851/0100, var.symbol 1361.

 • Poplatek za ověření podpisu: 50 Kč
 • Poplatek za ověření fotokopie,/1strana=30-/: 30 Kč
 • Poplatek za uzavření manželství mimo úřední místnost (schváleno 26.zas OZ 15.12.2004,291/26c): 1000 Kč
 • Poplatek za sňatek uzavřený v jiný den než stanovený/sobota/ není stanoven, schváleno na 26. zas. OZ 15. 12. 2005 291/26 b).: 0 Kč
 • Poplatek za uzavření manželství,když jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt v ČR dle zákona o správ.poplatcích: 2000 Kč
 • Poplatek za uzavření manželství,když ani jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt v ČR: 3000 Kč
 • Změna jména nebo příjmení: 1000 Kč
 • Změna hanlivého jména nebo příjmení: 100 Kč
 • Vydání druhopisu rodného listu, oddacího listu nebo úmrtního listu: 300 Kč 
 • Poplatek za přihlášení k trvalému pobytu: 50 Kč
 • Vydání vícejazyčného standardního formuláře: 100 Kč
 
Místní poplatky

Obecně závazná vyhláška obce Jablůnka o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ke stažení níže.

 

Platba za hrobové místo

Platby za hrobová místa jsou inkasovány na pokladně obecního úřadu, případně mohou být zaslány na účet 4729851/0100, var.symbol 3632(+číslo hrobu).

 • Platba za jednohrob na deset let: 400 Kč
 • Platba za dvojhrob na deset let: 800 Kč
 • Urnové místo na deset let: 300 Kč
 • Urnové místo s vybudovaným základem na deset let: 800 Kč
 • Kolumbárium na deset let: 800 Kč + jednorázový poplatek 1000 Kč za mramorovou desku

                                              

Platby za zboží a služby

Platby za zboží a služby jsou inkasovány na pokladně obecního úřadu nebo mohou být uhrazeny na účet 4729851/0100, var.symbol = číslo faktury, číslo domu, …

 • Prodej popelnice pozinkované 110l: 1000 Kč včetně DPH
 • Prodej popelnice plastové120l: 1000 Kč včetně DPH
 • Doprava malotraktorem, odvoz vlečky: 500 Kč včetně DPH (každá započítaná 1 hodina)

platnost od 01. 04. 2023, v případě potřeby obecního traktoru, přijďte na pokladnu OÚ Jablůnka uhradit poplatek a poté kontaktujte místostarostu p. Juřínka: 736 763 595, se kterým se dohodnete na místě, času a rozsahu práce.

 

Stočné

Platby za stočné jsou fakturovány občanům a inkasovány na účet 867745540257/0100 var. symbol = číslo faktury, nebo mohou být uhrazeny na pokladně obecního úřadu.

Stočné za rok 2022, které bude fakturováno v r. 2023, Schváleno 14. 12. 2022  na  3. zasedání  ZO , č. j. 46/3:  36,11 Kč/m3 bez  DPH ( 39,72 Kč/m3 s DPH)

Stočné za rok 2023 je 36,11 Kč/m3 bez DPH. 

Stočné za rok 2023 bude všem domácnostem vyúčtováno do dubna 2024, a bude splatné k 30. 6. 2024. Tak jako v předešlém roce mohou občané stočné uhradit došlou složenkou nebo přímo na účet č. 86-7745540257/0100, variabilní symbol je číslo faktury.

Stočné za rok 2024 bylo schváleno ve výši 42,75 Kč bez DPH.

Sledujte nás i na sociálních sítích

Aplikace Digiregion