INFO: +420 571 452 210 | podatelna@jablunka.cz
Dnes je 21. července 2024 a svátek má Vítězslav 21°C | Zítra Magdaléna 28°C

Sazebník úhrad

Sazebník úhrad obce Jablůnka

Sazebník úhrad

 

Obec Jablůnka stanoví v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím a s nařízením vlády č. 173/2006Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, v platném změní tento sazebník:

A. Náklady na pořízení kopií a tisku

1. za pořízení jedné kopie formátu A4

 •     Jednostranná černobílá: 1,50 Kč
 •     Oboustranná černobílá: 2,50 Kč
 •     Jednostranná barevná: 4,50 Kč

2. Za pořízení jedné kopie formátu A 3              

 •     Jednostranná černobílá: 3,00 Kč
 •     Oboustranná černobílá: 5,00 Kč
 •      Jednostranná barevná: 8,00 Kč

3. Tisk na tiskárně formátu A4

 •     Jednostranná černobílá: 2,00 Kč
 •     Oboustranná černobílá: 3,50 Kč
 •     Jednostranná barevná: 4,50 Kč

4. Tisk na tiskárně formátu A3

 •     Jednostranná černobílá: 2,50 Kč
 •     Oboustranná černobílá: 4,00 Kč
 •     Jednostranná barevná: 8,00 Kč

5. Za pořízení elektronické kopie skenováním

 •     Jednostranná černobílá i barevná: 2,00 Kč

6. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě

 •     Bude požadována skutečná cena, kterou obec uhradila za pořízení kopie, tisku u poskytovatele kopírovacích služeb.

7. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí , poskytne-li se informace formou prodeje tohoto výtisku, bude se požadovat úhrada ve výši ceny výtisku.

8. Náklady na opatření technických nosičů dat

 •    1ks CD, DVD: 10,00 Kč
 •     V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši pořizovací ceny požadovaného technického nosiče dat.
 •     Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který se zaznamenají požadované informace, nebude uplatněna žádná úhrada za vlastní nosič dat.
 
B. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
 •      Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací  se požaduje úhrada nákladů za každou celou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání ve výši 200 Kč.

 •      Za celou čtvrthodinu se účtuje sazba 50 Kč.
 •      Při ústní žádosti a ústní odpovědi, pokud výkon pracovníka nepřesáhne 15minut, nebude náhrada pracovního výkonu požadována.

 

C. Ostatní náklady

     a) Správní poplatky dle zákona 634/2004Sb.

     b) Poštovné dle tarifu pošty.

     c) Cestovní náhrady dle vyhlášky č. 262/2006Sb., zákoník práce.

     d) Telefonní poplatky dle tarifu telefonního operátora na poskytování hlasových služeb.

     e) Náklady na samostatné odborné posudky, odhady atd. dle skutečných nákladů poskytovatele.

     f) V případě zaslání informace speciální obálkou nebo balíkem, bude účtováno balné 20 Kč za jednu poštovní zásilku.     

     g) V případě osobního odběru požadovaných informací nebo odeslání elektronickou poštou, nebude úhrada nákladů na odeslání informací po žadateli uplatňována.

 
D. Ostatní ustanovení

     Informace je žadateli poskytnuta až po úhradě nákladů na zpracování informace.

     Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím informace.

      Žadatel může provést úhradu v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo převodem na bankovní účet obce č. 4729851/0100.

      Sazebník za poskytování informací nabývá účinnosti dnem schválení ZO Jablůnka 25. 3. 2015, usnesení č. 79/08.

      Vydáním tohoto sazebníku se ruší sazebník za dne  26. 1. 2000  usnesení č. 197/17.

 

Soubory ke stažení

Sazebník úhrad PDF verze

Sledujte nás i na sociálních sítích

Aplikace Digiregion